auteur

 

Publicaties
H.J. Schoo en M. Vervoort-Indorf (red.). Psychologische Encyclopedie, 4 dln., Aula, Het Spectrum, 1982


M. Vervoort en K. Hamerlynck(red.). Almanak Psychologie, Swets & Zeitlinger, 1992


Maja Vervoort (red.). Pioniers in de Psychologie, Nijgh & Van Ditmar, 2000


Maja Vervoort en Monique Weiland. Therapiewijzer. Theorie en praktijk van 21 psychotherapieën, Archipel, 2003


Maja Vervoort. Gissen en missen. Valkuilen van de menselijke geest. Archipel, 2004